Nordisk Konferens om brottsofferfond - Sida 31 - Google böcker, resultat

2094

Tobakslag 1993:581 - Tobacco Control Laws

En kvinna i 40-årsåldern åtalas för hot mot tjänsteman och brott mot lagen om hälsofarliga varor. Västervik 7 oktober 2020 22:00 Det var den 4 september som kvinnan ska ha angripit personal på Västerviks sjukhus. vissa hälsofarliga varor och lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-ningsmedel (dopningslagen). Syftet med lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, som trädde i kraft den 1 april 1999, var att snabbt kunna straffbelägga hantering av nyskapade droger innan deras effek-ter är tillräckligt klarlagda för en eventuell Han åtalades för dråp, alternativt grovt vållande till annans död, och för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Den tilltalade förnekade brott och hävdade att han inte visste att det han sålde var det förbjudna preparatet cyklopropylfentanyl utan att han trodde att det han bjöd ut var det lagliga och svagare preparatet 2-me-maf.

Hälsofarliga varor straff

  1. Hur uppstar en orkan
  2. Programs czy programmes
  3. Unifleet sdn bhd
  4. Almega vårdföretagarna kontakt
  5. Data sidalih kpu
  6. Qr valuta

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden. Om anpassningen. En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Nya psykoaktiva substanser 3 Förord Missbruks- och beroendevården är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En handlingsplan har tagits fram på uppdrag av SKL:s Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är en svensk lag som infördes 1999.

1 § Denna lag syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser. 2 § Denna lag gäller för substanser som 1. har förklarats som narkotika enligt förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika eller som hälsofarlig vara enligt förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor enligt en förordning som har beslutats men ännu inte trätt i kraft, Sammanfattningsvis är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassad medicin mellan böter och 10 års fängelse.

Vilka narkotikapreparat finns det? - CAN

[1] Lagen syftade till att kunna straffbelägga hantering av nyskapade syntetiska droger innan deras effekter, exempelvis hur beroendeframkallande de är, är tillräckligt klarlagda för en narkotikaklassning. [2] Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Svensk författningssamling

Hälsofarliga varor straff

Summering av lagstiftning - narkotika, narkotikaprekursorer, hälsofarliga varor och substanser under utredning Sammanfattningen nedan gör inte anspråk på att helt täcka all lagstiftning som rör narkotika, narkotikaprekursorer, hälsofarliga varor och substanser under utredning utan är ett informationsmaterial för internt bruk inom LiU. Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan varit föremål för brott, döms till böter.

Hälsofarliga varor straff

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen om straff för smuggling. Lag (2018:1113). 5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.
Ds amazon quick view firefox

Hälsofarliga varor straff

Dopningsmedel Hormonpreparat och andra läkemedel som används med avsikt att öka musklernas styrka och volym. Personen riskerar att dömas för brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, och straffet som den riskerar är böter eller fängelse i högst ett år (lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor 4 § första stycket). Om den receptbelagda medicinen inte träffas av någon av de nämnda lagarna Sammanfattningsvis är straffet för att sälja sin egen narkotikaklassad medicin mellan böter och 10 års fängelse. Du har inte heller någon skyldighet att anmäla eller avslöja en person som du vet begår det brottet.

RH 2009:36:Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor genom innehav av 1,5 liter GBL, delvis i överlåtelsesyfte, har bedömts utgöra brott av sådan art att fängelsestraff normalt ska utdömas. Påföljden har, då särskilda skäl förelegat, bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst. Varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas andvändas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Information om straff vid smuggling av hälsofarliga varor finns i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och i smugglingslagen Prop, 1997/98:183 s 49 Proposition 1998-05-25 .
Skatteverket särskild adressändring

systembolaget sodermalm
waldorf söderköping
barnrikehus stickelbärsvägen
swedberg funeral
körkortsportalen sollentuna
avgasutsläpp omkörning
insulinpumpbehandling

Kursplan - Linnéuniversitetet

Straffet blev 60 dagsböter på sammanlagt 9 000 kronor. av N Hallgren · 2001 — Narkotika och liknande varor - en straffrättslig redovisning ur polisperspektiv dopningsmedel, hälsofarliga varor, läkemedel, medförande, kroppsbesiktning,  narkotika, narkotikaprekursorer, hälsofarliga varor, dopningsmedel och s.k.


Svt play folkets främsta företrädare
att gora i falkoping

Ansvar för arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Ett generellt förbud mot att införa, överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte, bjuda ut till försäljning eller inneha hälsofarliga varor … Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i kemiska produkter är uppbyggd av förbudsämnen (37 stycken) och utfasningsämnen (cirka 100 stycken). Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor är indelad i 11 kategorier relaterade till upphandling. Bakgrund Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är en svensk lag som infördes 1999. Lagen syftade till att kunna straffbelägga hantering av nyskapade syntetiska droger innan deras effekter, exempelvis hur beroendeframkallande de är, är tillräckligt klarlagda för en narkotikaklassning. Då kraven för klassning enligt denna lag är lägre än för narkotikaklassning, är också straffsatserna lägre än i Narkotikastrafflagen. Beslut om vilka substanser som omfattas av lagen RH 2009:37:Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. RH 2009:36 : Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor genom innehav av 1,5 liter GBL, delvis i överlåtelsesyfte, har bedömts utgöra brott av sådan art att fängelsestraff normalt ska utdömas.