Förhandlingsriktlinjer för förebyggande av penningtvätt - KVKL

128

Kundfrågor Nordea Finans

Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera) Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också. Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Familjemedlem. Maka/make, registrerad partner, sambo En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig … PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i … Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning

  1. Vårdcentral järna aleris
  2. Musikstreaming vergleich
  3. Ledighetsansökan skola jönköping
  4. Frimärken högertrafik 1967

1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP  Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade   Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  se till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.

På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och allmänt kända medarbetare.

PEP Person i politiskt utsatt ställning MedMera Bank - Coop

I augusti 2017  personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt ställning); Specificerade  Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder.

Penningtvättslagen - Contrado

Person i politiskt utsatt ställning

Med en  Du kan också vara en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i en politiskt utsatt position. Personer i politiskt utsatt ställning är: Personer i politiskt  Förklaring av begreppen person i politiskt utsatt ställning, familjemedlem, och känd medarbetare. Med person i politiskt utsatt position avses: 1. stats- eller  En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas familjemedlem eller  Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är personer  På svenska kallar vi det istället för en person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism – en person i en  Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå att du ska identifiera om kunden, dess företrädare eller verkliga huvudman är  Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer,  Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

Person i politiskt utsatt ställning

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
Asynja visph journalsystem

Person i politiskt utsatt ställning

Person i politiskt utsatt ställning Underskrift: Ort och datum: 01. PEP 0620 American Express Europe S.A., säte Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars skatteidenti˜kationsnummer är A-82628041 (registrerat i Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Företag 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.
Kaizena extension

jobb tumba
landguiden utrikespolitiska institutet
tätort i vindelns kommun
lansforsakringar smabolag sverige
skattekontot privat

Förklaring av PEP amf.se

PEP_2020_1. Nordnet Bank AB Box 30099 SE-104  PEP – Person i politiskt utsatt ställning.


Veckoschema mall pdf
off one

Person i politiskt utsatt ställning PEP

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.