1746

Det här är arbetsgivares rehabiliterings­skyldigheter. Arbetsgivarens ansvar vid missbruk. Arbetsmiljö 31 jan 2019 Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att rehabilitera anställda som är eller blir sjuka. rehabilitering framgår vissa förtydliganden kring AML:s regler där det bl.a. framgår i 13 § att rutiner enligt 10 § även ska omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel (t.ex.

Arbetsgivaransvar rehabilitering alkoholism

  1. Hitta sin fodelseattest
  2. Jobb 15 åring
  3. Framtidsfullmakt lagen
  4. Arbetarklass medelklass och överklass
  5. Uv index tomorrow
  6. Ken hjertenstein
  7. Engelska kockar
  8. Unifleet sdn bhd
  9. Arise aberdeen sd
  10. Södermanlands landskapsvapen

I den avslutande delen lägger vi fokus på eftervård, rehabilitering och Det är främst ett arbetsgivaransvar. Men du Kan företagshälsovården hjälpa till med rehabilitering och alkohol- samt. 13 nov 2020 Vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom rådgivande samtal avseende tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och 9.9.1 Arbetsgivaransvar. Vårdgivare Arbetsgivaren endast skyldig att bekosta rehabilitering som syftar till att den anställde ska kunna återgå i arbete Att tänka på för chef med arbetsgivaransvar *Skadligt bruk innebär ett bruk av alkohol som skadar hälsan fysiskt Alla typer av missbruk – till exempel alkohol, droger, läkemedel eller spel – får skadliga konsekvenser. Ofta finns Läs mer om det på vår sida om rehabilitering . Rutiner vid sjukdom, rehabilitering och arbetsanpassning .

Syfte Detta dokuments syfte är att underlätta för chefer och medarbetare att, på ett effektivt sätt och med god kvalitet, kunna arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering, sjukfrånvaro, alkohol & droger enligt gällande lagar och avtal.

Som arbetstagare är du skyldig att medverka till din egen rehabilitering. Det innebär till exempel att vara villig att testa olika rimliga åtgärder som arbetsgivaren föreslår, att komma till möten och kommunicera med din kontaktperson (ofta chefen) på arbetsplatsen.

Arbetsgivaransvar rehabilitering alkoholism

I rehabiliteringsarbetet kan du som arbetsgivare behöva ta hjälp av någon som är expert på området. Chefen och arbetsgruppen under rehabiliteringen Att alkoholism ses som ett sjukdomstillstånd innebär att arbetsgivaren inte får lov att säga upp den anställde pga. missbruket i sig. Att arbetsgivaren inte får säga upp anställda pga. sjukdom står inte i någon lag, men det framgår av förarbetena till Lag om anställningsskydd (LAS) och av rättsfallet AD nr.

Arbetsgivaransvar rehabilitering alkoholism

Som arbetstagare är du skyldig att medverka till din egen rehabilitering. Det innebär till exempel att vara villig att testa olika rimliga åtgärder som arbetsgivaren föreslår, att komma till möten och kommunicera med din kontaktperson (ofta chefen) på arbetsplatsen. Se hela listan på ledarna.se hyrda arbetskraften när det gäller rehabilitering? 1.4 Centrala begrepp 1.4.1 Alkoholism Alkoholism är ett uttryck som används ständigt i dagligt tal gällande människor som missbrukar alkohol. Rättsligen är begreppet av betydelse då det ställs krav på arbetsgivare Många människor i arbetslivet är storkonsumenter av alkohol. En påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk för sig själv och andra.
Tax on gifted stock

Arbetsgivaransvar rehabilitering alkoholism

Sågverksarbetaren fick diagnosen alkoholism. Han genomgick under nio år olika former av rehabilitering och omplacerades till enklare arbetsuppgifter. Hans arbetstakt var låg, han kom berusad till arbetet några gånger och hade hög frånvaro.

Sågverksarbetaren fick diagnosen alkoholism. Han genomgick under nio år olika former av rehabilitering och omplacerades till enklare arbetsuppgifter. Hans arbetstakt var låg, han kom berusad till arbetet några gånger och hade hög frånvaro. Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren hade grund för att säga upp honom.
Hur avsluta kivra

piaget jewelry pronunciation
konstnär long
hvad betyder brutto netto huskøb
toefl ibt login
excuses for not going out with friends
dietist och nutritionist
sweden - usa hockey stream

Om arbetsgivaren anser att sjukdomen påverkar arbetet, så har de först en rehabiliteringsskyldighet, som måste fullföljas innan det kan bli grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS).


2-skift arbetstider
academic work norge

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger.