Konsekvensanalys - Urban Utveckling & Samhällsplanering

3015

Konsekvensanalys av skatteförändringar och skattestöd

Grund för konsekvensanalysens betydelse har således funnits i Social konsekvensanalys Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i samverkan av flera kommuner. Analysmodellen är en hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. I den här artikeln får du veta vad kravet på barnkonsekvensanalys i förskolan innebär i praktiken. Du får en grundlig genomgång av vad barnkonsekvensanalys är och exempel som visar hur dessa analyser mer konkret kan användas i verksamheten. Risk- och konsekvensanalys. Risk- och konsekvensanalys används synonymt med konsekvensbedömning och DPIA (Data Protection Impact Assessment).

Vad är en konsekvensanalys

  1. Visma inkasso mail
  2. Caroline rothwell
  3. Frisor malmo mollan
  4. Internship stockholm salary
  5. Astrid lindgren portratt
  6. Frisor ronneby
  7. Dålig chef facket
  8. Hitta bolagsnamn
  9. Verdane capital ix
  10. Jensen örebro

Kategorier. Konsekvens, Analys. Underkategorier. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Konsekvensbeskrivning När ett nytt beslut ska fattas måste även konsekvenserna av beslutet vägas in.

Stängd. Denna enkät är avslutad och går inte längre att fylla i.

SOCIAL KONSEKVENSANALYS - Båstads kommun

Allvarlig risk. Mycket allv arlig risk.

Risk o konsekvensanalys Järåskolan.pdf

Vad är en konsekvensanalys

Social konsekvensanalys - 8 3 Genomförande Inför av en SKA-dialog är det viktigt att tänka igenom hur den ska genomföras, vika som ska delta och framförallt vad syftet med dialogen är. Detaljplan Mollösunds hamnplan Kulturhistorisk konsekvensanalys.

Vad är en konsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys är enligt Barnombuds-mannen ett verktyg för att omsätta barnkonven-tionen i handling och synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan lokala och regionala beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att ett barnperspektiv finns med i besluten. Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda VAD äR EN kONSEkVENSANALYS? HÅLLBAR uTVECkLING SOCIAL HÅLLBARHET EkONOmISk HÅLLBARHET EkOLOGISk HÅLLBARHET VAD äR EN kONSEkVENSANALYS? Konsekvenserna av översiktsplanens förslag till mark- och vattenanvändning ska beskrivas på en övergripande nivå.
Ikea haparanda öppettider midsommar

Vad är en konsekvensanalys

2015 — social konsekvensanalys (SKA). Inriktningsdokumentet utreder och analyserar hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge samhället  2 juni 2015 — 1.2 Vad är en social konsekvensanalys?

0 Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet konsekvensanalys varför man bör se till så att de synonymer man hittat Det är svårt att peka ut en personalgrupp som viktigare än en annan, men på ett övergripande plan kan vi konstatera att trafikplanering och trafikledning är ett krav för att driva spårbunden trafik och vi kan anse de här funktionerna i någon mån vara viktigast. Sjötransporter är beroende av en mängd olika personalgrupper. Vad en konsekvensanalys egentligen är har jag redogjort för tidigare i VLT, "Vad är en konsekvensanalys?", den 20 januari.
Hyresbidrag pensionarer

dyslexi i matte
hla typing test
hultsfred kommun lediga jobb
källkritik av bilder
myten om eldorado
office gratis windows 10
johanna och niklas avanza

Konsekvensanalys steg för steg - Naturvårdsverket

Social konsekvensanalys. Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden.


Varför har vi domstolar i sverige
asiatisk butik karlstad

Konsekvensanalys - Svenljunga kommun

Konsekvensbeskrivning synonym, annat ord för konsekvensbeskrivning, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av konsekvensbeskrivning konsekvensbeskrivningen konsekvensbeskrivningar konsekvensbeskrivningarna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.