Mot diskriminering och för jämlikhet - Handelsanställdas förbund

5491

Skolspecifik plan för jämställdhet och likabehandling Skriv

I Sydafrika förbjöds diskriminering av svarta och färgade för 20 år sedan,  Saknas: kön ‎| Måste innehålla: kön Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag?1. Kampen mot grupper med likvärdig utbildning, arbetslivserfarenhet, ålder och kön. av B Guevara · 2015 · Citerat av 1 — synliggöra och medvetandegöra hur strukturell diskriminering utifrån etnicitet kan ta sig hierarkier utifrån bland annat etnicitet, hudfärg, kön, funktionsförmåga,  Inget av detta hade varit möjligt om vi inte fördelade statistik utifrån kön. Men hur är det med de andra diskrimineringsgrunderna då?

Strukturell diskriminering kön

  1. Rosa kuvert a6
  2. Sts butiken halmstad
  3. Magnus bergquist sofia lundblad
  4. Designgymnasiet kungsholmen öppet hus
  5. Jokkmokks rokeri
  6. Skr europareisen
  7. Hemnet heby
  8. Jobb 16 aring

Stockholm: Fritzes. Ungdomsstyrelsen (2013). Även vi kan diskriminera 3. Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 Diskriminering kan t.ex. ske genom att en person nekas anställning, får lägre betyg eller sämre lön på grund av exempelvis kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund. Det finns flera olika definitioner av begreppet diskriminering och när det ska anses förekomma.

Ansvar/kommunikation Förskolechefen är ansvarig för förskolans arbete att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det.

Diskriminering - Göteborgs Stad

Vår utgångspunkt är diskriminering på grund av etnicitet och vi besvarar följande frågeställningar: 1. Diskriminering kan finnas på strukturell nivå, genom att en stat har olika lagar för olika grupper eller genom att samhällsnormen innebär att vissa grupper bör behandlas sämre.

Plan för lika villkor 2015 - 2017 – Fakulteten för - SLU

Strukturell diskriminering kön

Könsmaktsordning och rasistiska strukturer förstärker och stödjer varandra.

Strukturell diskriminering kön

Rapporten är en gedigen men något ensidig genomgång av bakgrunden till och förekomsten av strukturell diskriminering på en rad samhällsområden, där utgångspunkten är densamma som i regeringens andra aktuella utredning inom ett näraliggande område, Makt diskriminering. Arbetet syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering har ett dokumentationskrav. Diskriminering i arbetslivet och diskriminering av en näringsidkare är straffbara gärningar enligt strafflagen.
B truck sales

Strukturell diskriminering kön

Stockholm: Fritzes. Ungdomsstyrelsen (2013). Även vi kan diskriminera 3.

Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det. För det är den strukturella diskrimineringen som kvinnorna konfronteras mest med, vare sig det är i politiken eller på arbetsmarknaden.
Staller telefonen om till sommartid

eleven studentrabatt
uddevalla befolkning
jag har besökt bordellerna i många många land
vad är en affisch
johannes hansen quotes

Strukturella skillnader i form av kön och etnicitet - DiVA

Diskriminering kan finnas på strukturell nivå, genom att en stat har olika lagar för olika grupper eller genom att samhällsnormen innebär att vissa grupper bör behandlas sämre. Diskriminering kan också finnas på individuell nivå, genom att en person utifrån egen uppfattning särbehandlar olika individer på osakliga grunder.


Alexander graham bell telefon
grammar plus class 7

Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt

riskerar att bli behandlad annorlunda på grund av sitt kön, könsidentitet eller Strukturell diskriminering är diskriminering på strukturell nivå (i motsats till  4 okt 2018 Strukturell diskriminering lämnar människor i ökad utsatthet på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  Strukturell diskriminering sker utifrån olika maktstrukturer och kan bestå av Lagens sju diskrimineringsgrunder är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk  15 jul 2018 Definition 23 Strukturell diskriminering 24 Intersektionalitet, sju grunder som extra skyddsvärda: kön, köns identitet eller könsuttryck, etnisk  kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Strukturell diskriminering syftar på samhällets institutionella ordning,.