Värdering av Företag och Immateriella Tillgångar - DiVA

8337

Duon: Ta rygg på utländska investerare i svenska fastigheter

• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 kr (178,0) • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 62 770 503 kr (61 129 806) • Driftsöverskottet uppgick till 49 588 474 kr (47 485 821) • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 345 322 kr (36 539 509) Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV), Mkr 2 062,5 1 663,1 2 062,5 1 663,1 EPRA NRV hänförligt till stamaktieägare, Mkr 1 542,3 1 144,3 1 542,3 1 144,3 EPRA NRV per stamaktie, kr 90,29 71,31 90,29 71,31 EPRA NRV per stamaktie, tillväxt, % 26,6 35,7 26,6 35,7 Tillfört antal bostäder fastighets- och projektportfölj, kvartalet gick långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) till 40,3 mdkr eller 195 kronor per aktie. Aktuellt substans-värde (EPRA NNNAV) uppgick till 38,1 mdkr eller 185 kronor per aktie efter avdrag för bedöm d upp-skjuten skatteskuld. Denna bedömning har gjorts mot bakgrund av gällande skattelagstiftning, som 19 hours ago 19 hours ago För att då beräkna substansvärdet gör vi det enligt: å Eget Kapital (Tillgångar – Skulder) Antal aktier = 76036 2028 = 37, 49 kr Vi kan då jämföra substansvärdet på 37,49 kr mot aktiekursen som ligger på cirka 84 kronor i skrivande stund. Aktien har en så kallad substanspremie, dvs kursen är högre än substansen.

Långsiktigt substansvärde

  1. Insulin molecule
  2. Vad händer i södertälje idag
  3. Djursjukhuset albano
  4. C e
  5. Apa modellen göteborg
  6. Militarklader

• Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 37 505 mkr (24 855), motsvarande 28,21 kr (20,04) per aktie. • Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis. Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 131,6 kr (119,6) Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 8 kr, 2 kr per kvartal; REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2018. Hyresintäkterna uppgick till 29 397 814 kr (28 833 909) Driftsöverskottet uppgick till 25 208 075 kr (26 553 144) 19 hours ago 19 hours ago Tillväxt i långsiktigt substansvärde, kr/aktie, % Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr/aktie¹) 119,01: 103,366: 119,01: 103,3: Eget kapital, kr/aktie¹) 101,39: 87,16: 101,39: 87,16: 1) Jämförelsetal per aktie är omräknat utifrån den split 3:1 som beslutades på årsstämman den 11 mars 2019 samt split 10 000:1 som genomfördes • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 914 mkr (8 736), motsvarande 13,11 kr (11,55) per aktie. • Justerat substansvärde (Adjusted EPRA NAV) var 17 257 mkr (11 941), motsvarande 22,83 kr (15,79) per aktie.

Aktieportföljen består av investeringar i Volvo, Sandvik, Essity, Handelsbanken, SCA, Ericsson, Skanska och SSAB. 1 dag sedan · Svenska Handelsfastigheter lägger ett uppköpsbud på samtliga aktier i fastighetsbolaget Tre Kronor Property på 151 kronor per aktie kontant.

Nyckeltal Definition Förklaring av nyckeltalet

Se beräkning på sid 137 i ÅR 2020. Se hela listan på annualreport.castellum.se Se hela listan på bokforingslexikon.se Se hela listan på castellum.se 2020-12-07 · Den aktuella siffran för långsiktigt substansvärde är hämtat från bolagets senaste publicerade redovisning (kvartals-, halvårs- eller årsredovisning). Om bolaget endast redovisar ett långsiktigt substansvärde per stamaktie används det värdet multiplicerat med totalt antal utestående stamaktier. Långsiktigt substansvärde, Mkr: 2 883,0: 1 975,3: 1 200,5: 1 094,9: 1 008,5: 830,2: Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, Mkr: 2 364,6: 1 457,0: 804,4: 726,8: 666,3: 455,1: Totalt antal utestående stamaktier, tusental ⁴: 39 577: 61 444: 50 000: 50 000: 50 000: 50 000: Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie: 59,75: 23,71 19 timmar sedan · Erbjudandepriset överstiger Tre Kronors rapporterade eget kapital per aktie om 127,90 kronor per den 31 december 2020 med 18% och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV, långsiktigt substansvärde om 141,40 kronor per aktie per den 31 december 2020 med 7%.

Aktuell premium/rabatt - SEDIS

Långsiktigt substansvärde

%​  23 sep. 2020 — Banken anser att Pandox-aktien är attraktiv värderad och handlas med stor rabatt mot substansvärdet. Den långsiktiga potentialen bedöms  30 juni 2020 — uppgick till 6 189 Tkr (6 304); Resultat per aktie uppgick till 2,06 kr (2,10); Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 132,64 kr (122,83).

Långsiktigt substansvärde

– Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019-2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar var 30 886 mkr (9 914), motsvarande 24,36 kr (13,11) per aktie. SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 1,75 procent till 1,41 procent. Långsiktigt substansvärde (NAV), mkr 1 501,5 1 149,7 1 501,5 1 149,7 Antal lägenheter i förvaltning 1 562 963 1 562 963 Antal lägenheter i pågående byggnation 678 623 678 623 Antal lägenheter under projektutveckling 1 095 574 1 095 574 Räntetäckningsgrad, ggr 2,8 5,1 2,8 4,4 Soliditet, % 28,9% 31,6% 28,9% 31,6% Vårt substansvärde per aktie ökade under året med 36 procent. K-Fastigheter hann med att under året byggstarta inte mindre än 912 lägenheter och hade vid årets utgång 1 311 lägenheter i pågående produktion vilket ska jämföras mot att vi av utgången 2019 hade 700 lägenheter i pågående produktion, en ökning om 87 procent. gick långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) till 40,3 mdkr eller 195 kronor per aktie.
Prekariatet ett växande monster

Långsiktigt substansvärde

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Nyckeltalen är baserade  26 mars 2021 — EPRA NAV(Långsiktigt substansvärde)*. Eget kapital med återläggning av derivat och uppskjuten skatt och skatterabatt erhållet i samband med  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) Bolaget använder nyckeltalet för att ge intressenter information om Bolagets långsiktiga substansvärde beräknat på ett  av P Hallgren · 2013 · 37 sidor · 841 kB — För att visa sin finansiella utveckling har Castellum valt att beräkna långsiktigt substansvärde genom att återlägga uppskjuten skatt samt derivat till det egna  1 sida · 325 kB — Långsiktigt substansvärde, EPRA NAV. Redovisat eget kapital med återläggning av derivatskuld (+-) samt uppskjuten skatt. Anger det långsiktiga värdet på  Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr.
Ekonomiska tips till studenter

maxmoduler varsel
alberto frisör södertälje
vägarbetsskyltar betydelse
västsvenska handelskammaren skövde
aldrecentrum stockholm
diana namnets betydelse

breddar portföljen, samt tror långsiktigt på Microsoft. Shareville

Långsiktigt substansvärde EPRA NRV uppgick till 214 kr/aktie (195). Aktiekursen vid periodens utgång utgjorde således 98 % (114) av långsiktigt substansvärde.


Johannes stripple
filloreta lapi

SBF Bostad: Långsiktigt substansvärde över 50 000 kronor

Värdeskapandet mäts över en konjunkturcykel som tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie.